Mental Power by Marek Kamiński

„Bieguny leżą tam, gdzie je sobie sami wyznaczymy”

Marek Kamiński, Alfabet

O metodzie...

Soward Mental Power to autorski kurs, oparty o przemyślenia i doświadczenia Marka Kamińskiego w drodze na biegun i rozszerzenie stworzonej przez podróżnika metody Biegun. Powstała na podstawie ekstremalnych wypraw Marka, gdzie niejednokrotnie przekraczał granice ludzkiej wytrzymałości.

Program prowadzi uczestników drogą rozpoznania własnych zasobów i kompetencji, słabych i mocnych stron, do przekuwania własnych marzeń w realne cele do zrealizowania.

Program podzielony został na 6 obszarów zawierających komponenty niezbędne do budowania odporności psychicznej. Każdy z 6 obszarów składa się z 10 kluczowych zagadnień tematycznych wraz z odpowiednimi ćwiczeniami. Wszystkie zagadnienia są pogłębieniem i rozwinięciem tematyki samopoznania, prowadzącymi do wzmacniania swojej siły mentalnej i gruntownej odpowiedzi na pytanie – Kim Jestem.

Kurs trwa 10 miesięcy i obejmuje 30 spotkań dwugodzinnych z zakresu 60 tematów do zrealizowania.

Tematyka

MOJE TERYTORIUM

 1. Nawiąż więź
 2. Poznaj samego siebie
 3. Relacje z innymi
 4. Relacje z samym sobą
 5. Kim jestem
 6. Moje współrzędne
 7. Gdzie jestem i gdzie chcę być
 8. Moje granice
 9. Nie bój się samotności
 10. Wszystko się zmienia

MAPA SIEBIE

 1. Moje mocne strony. Zasoby i kompetencje
 2. Moje słabe strony. Wady i co się pod nimi kryje
 3. Moje deficyty i ograniczenia
 4. Mapa moich emocji
 5. Czego się boję – czyli jak pokonać strach
 6. Słowa które dodają mocy
 7. Mapa moich przekonań
 8. Przeprogramowanie kodów
 9. Jak widzą mnie inni?
 10. Mapa moich wartości

MAPA MOICH MARZEŃ

 1. Potrzeby i pragnienia
 2. Moje marzenia
 3. Wszystko to co jest ważne
 4. Moja wizja siebie. Ja z przyszłości
 5. Moje konkretne cele do zrealizowania
 6. Mniej znaczy więcej
 7. Moi sprzymierzeńcy
 8. Labirynt decyzji
 9. Mój Biegun
 10. A jeśli to Ty jesteś Biegunem?

MAPA MOJEJ DROGI

 1. Zaprawa
 2. Cel czy droga do celu?
 3. Czego uczą mnie porażki?
 4. Sposoby pokonywania przeszkód
 5. Mój przyjaciel stres
 6. Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim
 7. Jest wiele ścieżek do celu
 8. Wybór drogi na Biegun
 9. Kamienie Milowe
 10. Checklista i Mapa Drogi

MAPA MOICH DZIAŁAŃ

 1. Zaprawa
 2. Cel czy droga do celu?
 3. Czego uczą mnie porażki?
 4. Sposoby pokonywania przeszkód
 5. Mój przyjaciel stres
 6. Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim
 7. Jest wiele ścieżek do celu
 8. Wybór drogi na Biegun
 9. Kamienie Milowe
 10. Checklista i Mapa Drogi

OBSZARY MOJEGO SZCZĘŚCIA

 1. Gdzie teraz jestem?
 2. Konsekwencja i determinacja
 3. Kontrola i poczucie wpływu
 4. Ryzyko i wyzwania
 5. Miłość, pasja i spełnienie
 6. Tu i teraz
 7. Samoświadomość
 8. Współdzielenie
 9. Poziom Mojej odporności
 10. Koniec może być początkiem

Korzyści dla dziecka...

 • buduje trwałe poczucie własnej wartości,
 • uczy odnaleźć własny potencjał, wskazuje wagę siły sprawczej człowieka, uczy aktywności,
 • kształci społeczeństwo otwarte na innych, na zmiany, gotowe do tworzenia lepszego świata,
 • tworzy społeczności bez granic i bez barier,
 • uczy niestandardowych rozwiązań, kreatywności i elastyczności myślenia wypracowanie kompetencji, które realnie pozwolą kształtować swoje życie i podejmować decyzje.

Struktura Kursu

Kurs trwa 10 miesięcy i obejmuje 30 spotkań dwugodzinnych z zakresu 60 tematów do zrealizowania.

Program podzielony został na 6 obszarów zawierających komponenty niezbędne do budowania odporności psychicznej. Każdy z 6 obszarów składa się z 10 kluczowych zagadnień tematycznych wraz z odpowiednimi ćwiczeniami. Wszystkie zagadnienia są pogłębieniem i rozwinięciem tematyki samopoznania, prowadzącymi do wzmacniania swojej siły mentalnej i gruntownej odpowiedzi na pytanie – Kim Jestem.

Cele programu

Ciągle wzrastająca liczba młodych osób z zaburzeniami lękowymi, wycofanych życiowo, z obniżoną samooceną i utratą wiary w siebie, wzrost liczby samobójstw oraz znaczących epizodów depresyjnych przed osiągnięciem 18 roku życia skłoniły nas do stworzenia narzędzia do pracy, zarówno wspólnej w grupach czy klasach, jak i pracy indywidualnej w mniejszych zespołach. Program został opracowany w taki sposób, by prowadząc młodego człowieka w poszukiwaniu jego pragnień, przekuwać je na marzenia oraz realne cele do zrealizowania, wspierając go jednocześnie w budowaniu jego odporności psychicznej, poczucia sprawczości i własnej wartości.

Celem programu jest:

 • budowanie odporności psychicznej u młodzieży,
 • zapobieganie rozwojowi zaburzeń lękowych i depresji,
 • wsparcie uczniów zdolnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • rozwijanie kluczowych kompetencji życiowych takich jak kreatywność, samodzielność, innowacyjność, przedsiębiorczość,
 • rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje, szacunku i uważności wobec innych ludzi oraz świadomego i konstruktywnego podejścia do własnych błędów i porażek,
 • praca nad własnym samopoznaniem, poprzez odkrywanie własnych kompetencji i zasobów oraz mocnych i słabych stron,
 • wyznaczanie własnych i konkretnych celów oraz dróg ich realizacji,
 • wyruszenie w drogę do jednego z tych celów, a w konsekwencji dotarcie do niego,
 • wsparcie ucznia w świadomym wyborze ścieżki kariery życiowe,
 • propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,
 • kształtowanie otwartej postawy wobec świata.

Twoje zgłoszenie zostało wysłane!
Oops! Coś poszło nie tak, upewnij się, że uzupełniono wszystkie pola!

Sprawdź też...

No items found.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
ADRES
ul. Tysiąclecia P. P. 4 lok. 6
15-111 Białystok